(10kB)             

Serwis Pojazdów Szynowych
Lisi Ogon ul. Szczecińska 15-19
Telefon: +48 52 326 70 33

Filia Inowrocław ul. Warsztartowa 1
Telefon: +48 662 036 507

(100kB)
Gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakść usług We guarantee professionalism and high quality of service

    Wykonujemy:

    Our services:

 • przeglądy, rewizje,naprawy w zakresie P2, P3, P4, P5
 • modernizacje autobusów oraz naprawy powypadkowe
 • montaże, demontaże i wymiany kół monoblokowych, obręczowych oraz tarcz hamulcowych
 • naprawy i modernizacje zestawów kołowych lokomotyw: spalinowych, elektrycznych i innych
 • naprawy główne skrzyń biegów i przekładni napędowych ZF, VOITH, GMEINDER i innych
 • naprawy główne silników spalinowych MTU, MAN i innych.

 • P2, P3, P4, P5 inspections, revisions, repairs
 • bus modernisation and post-accident repairs
 • assembly,disassembly and replacement of monobloc wheels, rim wheels and brake disks
 • repairs and refurbishment of wheel sets of diesel, ellectric and other locomotives
 • overhauls of gearboxes and transmission gears: ZE, VOITH, GMEINDER and other
 • overhauls of diesel engines: MTU, MAN and other


    Zapewniamy:

    We provide:

 • dojazd, naprawę i diagnostykę komputerową
 • najwyższą jakość usług opartych na systemach jakości ISO 9001:2008oraz MMS

 • transport,repair and computer diagnostic testing
 • superior quality of services based on qualitysystem ISO 9001:2008 and MMS

(10kB) (10kB) (10kB)
(10kB) (10kB) (100kB)